Rozmiar: 15909 bajtów

- 1086 -

1354, 28 IX, Strzelce Opolskie (Strelicz)

in die s. Michaelis

Albert, książę Opola i Strzelc, potwierdza sprzedaż przez jego siostry, Woysławę i Hankę, dziedzicznej posiadłości Pari wielkości 18 łanów za 20 grzywien Świerczowi z prawem patronatu w Raszowej (Rassowa), która była dawniej wraz z wsią Pari ich własnością dziedziczną.

Regest: CDS, VI, s. 5, nr 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów