Rozmiar: 15909 bajtów

- 0963 -

1354

Przeor Gallus z Lwówka (Lemberg) stwierdza, iż 1 grzywna rocznego czynszu będąca w posiadaniu Christiana, piwniczego klasztoru joannitów w Małej Oleśnicy, po śmierci owego Christiana ma być przeznaczona na wyżywienie mnichów w.w. klasztoru.

Regest: J. Brier, Die Ritterkommende Kl. Oels Kreis Ohlau im Mittelalter, s.149 (maszynopis AA Wrocław, sygn. B IV, k. 13).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów