Rozmiar: 15909 bajtów

- 0965 -

1354

Bolko, książę Śląska i pan Opola, uwalnia swego kapelana i proboszcza w Oleśnie od wszelkich ciężarów i powinności z połowy nabytego przez niego młyna i stawu k. Olesna.

Regest: Z. f. G. Schl., II, s. 344.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów