Rozmiar: 15909 bajtów

- 0968 -

1354

Rensko Schoff zrzeka się na rzecz kapituły wrocławskiej przywilejów prawa książęcego na 10 łanach w Zwróconej (Protzan).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Dok: m. Wrocławia D 35, s.143, nr BB, 68.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów