Rozmiar: 15909 bajtów

- 0969 -

1354

Karol, król rzymski i czeski, uwalnia kupców z księstwa świdnicko-jaworskiego od cła na terenie całych Czech, a w szczególności w Pradze.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 C, nr 377, s. 21.
Wzmianka: BU Wrocław, sygn. Rep. R 2721, s. 93.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów