Rozmiar: 15909 bajtów

- 0970 -

1354, Kłodzko

Postanowienia kapituły generalnej dotyczące klasztoru joannitów w Tyńcu. Pieczętują komturowie: Knecht von Hugwicz w Tyńcu, Mikołaj z Raciborza w Żytawie i Maciej von Panowicz w Oleśnicy Małej.

Wzmianka: Neues Lausitisches Magazin, CXIII, Görlitz 1937, s. 148, nr 196.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów