Rozmiar: 15909 bajtów

- 004 -

1355

W obecności Przecława, biskupa wrocławskiego, Henryka, biskupa lubuskiego, oraz biskupa Franciszka i kapituły katedralnej we Wrocławiu przekazano kościołowi parafialnemu w Legnicy relikwie 2 partykuł głowy św. Wincentego.

Wzmianka: AA Wrocław, W. Urban, Katalog dokumentów chronologicznych, Warszawa-1970, nr 111.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów