Rozmiar: 15909 bajtów

- 005 -

1355

Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski, stwierdza, że rycerz Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) w obecności syna i żony Elżbiety (Elizabehet) sprzedał Klarze (Clara), wdowie po kramarzu Macieju (Mathias), 6 grzywien rocznego czynszu za 45 grzywien ze swoich posiadłości Jerzmanowo k. Wrocławia (Herrmannsdorf), Lukuschwitz oraz Gajowice k. Wrocławia (Goilicz) z prawem odkupu przez sprzedających i ich następców za tę samą cenę oraz prawem do za­stawu dóbr przez nabywców w wypadku nieuiszczania czynszu.

Druk: CDS, t. IV, s. 20, nr XXVI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów