Rozmiar: 15909 bajtów

- 012 -

1355, 2 I, Wrocław (Wratislauia)

in crastino circumcisionis domini

Henryk de Kalaw (Henoricus) w zastępstwie Konrada de Falkynhan (Conradus), starosty wrocławskiego (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Jeclinus Scherticzety i Katarzyna Glezelynne (Katherina), mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses), sprzedali Tilkowi zwanemu Roten (Tilko), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego następcom 6 grzywien rocznego czynszu wraz ze wszystkimi prawami z dóbr Czum Walde w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis). Z zastrzeżeniem, iż w wypadku nieuiszczania w.w. czynszu w terminie, nabywca ma prawo wziąć te dobra w zastaw. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorff), Herman Pervegin (Burggravis), Hanko Warmuth (Hanco), Paweł Dumlosi (Paulus), Mikołaj z Krakowa (Nicolaus, Nycolaus de Cracouia), Henryk de Sittin (Henricus), feudałowie, i Jan z Głubczyc (Johannes de Lubeschicz), notariusz, w zastępstwie Dytmara (Dytmarus), notariusza i kanclerza księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 214-215.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów