Rozmiar: 15909 bajtów

- 013 -

1355, 2 I, Wrocław (Wratislauia)

in crastino circumcisionis domini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Piotr Radag (Petrus) sprzedał Katarzynie zwanej Campanatrici (Catherina) i jej spadkobiercom za pośrednictwem Piotra z Żarowa k. Świdnicy (Petrus de Zaraw), Hanka z Saksonii (Hanco de Saxonia) i Piotra ze Złotoryi (Petrus de Goldberg), mieszczan wrocławskich (Wratislauienses), 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr i czynszów w Wilkowie k. Środy Śl. (Wilkow) ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji i prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieotrzymywania w.w. czynszu. Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Herman Purgravii (Hermanus), Hanko Warmuth, Paweł Dumelosi (Paulus), Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracou) i Henryk de Sittyn (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 235-236.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2918.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów