Rozmiar: 15909 bajtów

- 014 -

1355, 5 I, Oława (Olavia)

in vigilia Epiphanie

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu, stwierdza, ze w jej obecności i za jej zgodą Jutta Herdanynne sprzedała Ekehardowi de Sulcz las Herdanswald położony po drugiej stronie Odry, naprzeciw młyna "Heugilmul" k. Oławy, wraz ze wszystkimi przynależnościami.

Świadkowie: Boruth de Stachów, Ulryk z Ziębic (Ulricus), Fryderyk de Sulcz (Frericus), Hanko Ruthenus (Hanco), Henryk z Jędrzychowic k. Oławy (Henricus de Hokerechtin), Jan, syn Hanka Engilgeri (Johannes filius Hanconis), Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 132 a, Dep. Ohlau, nr 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów