Rozmiar: 15909 bajtów

- 015 -

1355, 6 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia post diem circumcisionis domini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Heynko Hundisfeld oraz jego żona Klara (Clara) sprzedali za 19 grzywien Certelonowi (Certelonus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 2 łany w Swojcu k. Wrocławia (Swoicz) oraz 2 kawałki ziemi należące do owych 2 łanów, z których jeden położony jest w pobliżu domu (curia) sędziego, a drugi naprzeciw, ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, wolne od wszelkich obciążeń, lokowane na prawie niemieckim, nie podlegające sądownictwu wrocławskiemu, co zostało już wcześniej zagwarantowane w dokumencie księcia wrocławskiego (Wratislauiensis), który wystawca widział.

Świadkowie: Schibchinus de Czetschow, Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsiawic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Emko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 267.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów