Rozmiar: 15909 bajtów

- 016 -

1355, 7 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post Epyphaniam domini

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Hanko zwany Rote (Wratislauiensis) sprzedał za 80 grzywien Katarzynie zwanej Campanatrici (Catharina), mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis), i jej spadkobiercom wieś Jarząbkowice k. Środy Śl. (Grzebkowicz), w tym folwark wielkości 7 łanów, dworzyszcze, 3 ogrody należące do niego, młyn zwany Eynowkemoul, ogród w pobliżu tego młyna, dwa uregulowane brzegi rzeki Pełcznicy (Pulsnicz) z wolnymi drogami prowadzącymi do owego młyna, ponadto 18 prętów nieuprawnych lub zalesionych od strony miejscowości Sykorschicz, położonych przy granicy folwarku Temchina de Sidlicz zwanego Galow (Temchinus) z prawem patronatu kościoła w tejże wsi, z wyższym i niższym sądownictwem, ze wszystkimi prawami, wolne od wszelkich obciążeń, tak jak nabył je ów Hanko od Paska z Jarząbkowic (Pasco de Grzebkowicz), któremu nadał te prawa Henryk VI, książę wrocławski, z wyłączeniem również opłaty menniczej, którą owa Katarzyna płaci ze wsi Bertschicz na podstawie dokumentu Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes quondam Rex Boemiae).

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Hanko de Schellendorf, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Hanko Warmut (Hanco), Paweł Dumlose (Paulus), Henryk de Sittin (Henricus) i Dithmarus kanclerz


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 247-248.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 215; C 24,2, s. 754; sygn. C 24, 4, s. 2641.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów