Rozmiar: 15909 bajtów

- 019 -

1355, 13 I, Wrocław (Wratislauia)

XIII mensis Januarii

Zachariasz Duchconis de Bezdecow (Zacharias), kleryk praski (Pragensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że Wilhelm (Wilhelmus), opat klasztoru Premonstratensów we Wrocławiu, Jan Pastoricz, przeor, Jan z Ziębic (Johannes de Munstirberg), zastępca przeora, Jan Pilsneri z Łosiny k. Oleśnicy (Johannes de ... de Lossin), Jan Schonhals z Sobótki (Johannes ... de Czobticz), proboszczowie kościołów parafialnych, Marek ze Środy Śl. (Marcus de Novoforo), prepozyt, Deynhardus de Cunczindorf, zarządzca spichlerzy, Mikołaj z Raciborza (Nicolaus de Ratheborn), kustosz, Mikołaj de Cindeto (Nicolaus), szafarz, Stanisław z Bytomia (Stanislaus de Bythom), piwniczny, Henningus z Pszenna k. Świdnicy (Waczinrode) i inni mnisi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu stwierdzają, że w zamian za wieś Łosinę k. Oleśnicy (Lossin) oraz folwark w tejże wsi wraz ze wszystkimi dochodcmi i dziesięcinami z pól w Brzezinie k. Sycowa (Perschino), w Boleścinie k. Trzebnicy (Boleschino), w Tokarach k. Trzebnicy (Tockar), w Dobroczowie k. Oleśnicy (Dobreschow) otrzymane od Tomasza (Thomas), biskupa tytularnego Sarepty (Sareptensis), nadali temuż biskupowi w dożywocie posiadłość i dwór Opatowice k. Wrocławia (Opatwicz), położone między rzekami Odrą (Odera) i Oławą (Olauia) wras ze wszystkimi przynależnościami.

Świadkowie: Piotr (Petrus), proboszcz w Bytomiu (Bythom), Maciej z Barda (Mathias de Wartha), prezbiter diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), Jakub (Jacobus), złotnik z Węgier (Ungaria), Paweł z Psiego Pola k. Wrocławia (Paulus de Hundisfelt), Kunczko z Ząbkowic Śl. (Cunczco de Frankenstein), Zachariass (Zacharias), zastępca piwnicznego w w.w. klasztorze.

Pieczęć opata.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 350.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów