Rozmiar: 15909 bajtów

- 021 -

1355, 14 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post octavas Epiphanie

Henryk de Kalaw (Henricus) w imieniu Konrada de Falkynhain (Conadus), starosty wrocławskiego, stwierdza, że w jego obecności Hanko Engilgeri sprzedał Hankowi zwanemu Kusfelt i jego następcom 10 małdratów i 3 miary potrójnego zboża jako roczny czynsz ze wsi Wald w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) oraz 7 wiardunków rocznego dochodu, mianowicie: 1 grzywnę ze wsi Wald i 3 wiardunki z karczmy tamże. Jeżeli czynsz ten nie będzie płacony w terminie, wówczas w.w. dobra przechodzą w zastaw na rzecz nabywcy. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Peczko de Schellndorf (Peczco), rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnschdorff), Heinko Warmuth, Paweł Dumelosi (Paulus), Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, i Jan z Głubczyc (Johannes de Lubeschicz), notariusz, w zastępstwie Dythmara (Dythmarus), kanonika i kanclerza księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 215.
Regest: tamże, sygn. C 24,1, s. 41a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów