Rozmiar: 15909 bajtów

- 022 -

1355, 14 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. IV post octavam Epyphanie domini

Henryk de Kalow (Henricus) stwierdza, że w jego obecności oraz Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryka z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Moinsdorf), Hermana Purgravii (Hermanus), Hanka de Warmuth (Hanko), Pawła Dumlosi (Paulus), Mikołaja z Krakowa (Nicolaus de Cracouia) i Henryka de Sittin (Henricus), feudałów, na sądzie gajonym, któremu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl., w imieniu Konrada (Conradus), starosty wrocławskiego, Mikołaj Bolcze (Nicolaus) i Anna, jego żona, zastawili w.w. Henrykowi de Kalow i jego bratu Gunczelowi de Kalow (Gunczelo) 7 łanów z folwarku Kuklice k. Wrocławia (Kuckelicz).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 214.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 560


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów