Rozmiar: 15909 bajtów

- 023 -

1355, 15 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quinta post octavam Epiphanie

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności i za zgodą swej żony Elżbiety (Elyzabeth) sprzedał za 32 grzywny 3 łąki w swych dobrach w Blizanowicach k. Wrocławia (Blyschkowicz) wielkości 34 prętów położone w sąsiedztwie dóbr Zachariasza Węże (Zacharias), dóbr Thymyna i Yckenweze oraz dóbr Wojszyce k. Wrocławia (Woyschicz), Mikołajowi de Syttin (Nicolaus) i jego spadkobiercom, a mianowicie: jego synowi Franczkowi (Franczko), ze wszystkimi prawami i obciążeniami, jakie gwarantował dokument Henryka VI, księcia wrocławskiego (Henricus sextus dux Wratislauiensis). Jednocześnie wystawca przyłącza nabyte łąki do posiadanych przez nabywcę dóbr w Wojszycach k. Wrocławia (Woyschicz).

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Herman Puregravius (Hermannus), Hanko Warmuth, Paweł Dumelosi (Paulus), Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia) i Henryk de Sittin (Henricus), feudałowie, oraz Dythmarus, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 212.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów