Rozmiar: 15909 bajtów

- 025 -

1355, 27 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia post diem conversionis st. Pauli

Henryk de Kalow (Henricus) w imieniu Konrada de Falkinhayn, starosty wrocławskiego, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj (Nicolaus), Hanko, Piotr (Petrus), Gotko i Agnieszka (Agnes), dzieci Hennynga zwanego Wynter (Hennyngus), za zgodą ich brata Konrada (Conradus), kanonika regularnego św. Augustyna, sprzedają za 16 grzywien Hankowi zwanemu Grudin (Hanko) i jego spadkobiercom za pośrednictwem Konrada Rempil (Conradus), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), 2 grzywny rocznego dochodu z folwarku Stoszyce k. Wrocławia (Schoschkowicz) ze wszystkimi prawami, jakie w tych dobrach otrzymali od Przecława (Priczlaus), biskupa wrocławskiego, oraz cesarza Karola IV (Karolus Romanorum ... et Boemie rex). Jeżeli czynsz ten nie będzie płacony w terminie, wówczas nabywca może wziąć w zastaw te dobra. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Herman Puregrauii (Hermannus), Hanko Warmut (Hanco), Paweł Dumlosi (Paulus), Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia) i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dytmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wroctaw, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 211-212.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2737.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów