Rozmiar: 15909 bajtów

- 027 -

1355, 6 II, Wrocław ?

an dem nestin Vrythage nach Blasy

Ławnicy m. Wrocławia: Mikołaj z Nysy (Niclose von der Nyse), Piotr von Richinbach (Peter), Mikołaj z Lwówka Śl. (Niclose von Lemberg), Tilen Schryber, Hanko z Krakowa (Hankin von Crocow), Mikołaj Scherer (Niclos), Peczen Swarczen, Hankin Budessin, Paweł Kirsner (Pauel), Hankin Senicz i Walter Ber (Walther), obradujący pod przewodnictwem Jakuba z Opola (Jacob von Opul) stwierdzają, że Ticze z Trzebnicy (Trebnicz), szafarz w klasztorze Św. Katarzyny we Wrocławiu, zawiadomił, że Jakub z Kurczowa k. Strzelina (Jacob von Kurczów) będzie płacił czynsz w wysokości 1 1/2 grzywny klasztorowi w Trzebnicy (Trebnicz). Czynsz ten wypłacał Titcze dotąd zakonnicom klasztoru w Trzebnicy (Trebnitz): Heskin Leschomynne i jej siostrze Agnieszce (Agniten) Kuosfeldinne.

Świadkowie: Pecze Swarcze i Hanke Senicz.

Pieczęć ławników wrocławskich.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 58, nr 46.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów