Rozmiar: 15909 bajtów

- 031 -

1355, 2 III

fer. II post dominicam qua Reminiscere in ecclesia decantatur

Bernard von Eckebrechdisheide, właściciel dziedziczny wsi Neudorff k. Grodkowa, oraz Jan Sriptoris, tamtejszy sołtys, sprzedaje Ludwikowi, Hankowi Kudus, Mikołajowi Altmars, Hankowi Rosinaw, Hankowi Krayaw, mieszczanom grodkowskim, i ich następcom 14 1/4 łanów ziemi z sołectwa w Neudorff za roczny czynsz w wysokości 1 skojca z każdego łanu płaconego Bernardowi z zastrzeżeniem, że powinny być uprawiane tak jak pola w Altstadt, jeśli jednak pozostaną one nieuprawne, wówczas nabywcy są zwolnieni z uiszczania czynszu. Jeżeli zaś zostanie sprzedana jakaś część z w.w. łanów, wówczas sprzedający ma zapłacić z 2 groszy 1 grosz panu dziedzicznemu. Właściciele tych łanów są ponadto zwolnieni od ciężarów uiszczanych przez chłopów tej wsi.

Świadkowie: Konrad, prokurator biskupa wrocławskiego, Hanko Grzebkouicz, sędzia grodkowski, oraz ławnicy prowincjonalni tamże, a mianowicie: Mikołaj Cuynne, Heras, sołtys w Luypz, Cuynlinus, sołtys w Lypaw, Henryk, sędzia dziedziczny Grodkowa, i Jan Tarnaw, notariusz miejski.


Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 132 a, Dep. Grottkau, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów