Rozmiar: 15909 bajtów

- 032 -

1355, 3 III, Swetla

proxima fer. tercia post dominicam qua cantatur Reminiscere

Gallus de Lemberch, przeor joannitów na Czechy (Boemia), Polskę (Polonia), Morawy (Morauia), Austrię (Austria), stwierdza, że mieszczanie lwóweccy (Lewinberch), mianowicie: Mikołaj, syn Zygfryda z Bolesławca (Nicolaus ... Syfridi de Boleslauia), Arnold Leonis (Arnoldus) i Jan Funkonis (Johannes), jako dysponenci testamentu Zygfryda z Bolesławca (Syfridus de Boleslauia), niegdyś mieszczanina lwóweckiego, przekazali 4 grzywny rocznego czynszu na rzecz kościoła parafialnego w Lwówku Śl. należącego do joannitów w zamian za mszę w rocznice śmierci Zygfryda z Bolesławca. 2 grzywny z owych 4 grzywien mają przypaść odprawiającemu msze, a 2 komendatorowi joannitów w Lwówku Śl. (Lewinberch), z których 1 wiardunek ma przeznaczyć on na wyżywienie mnichów.

Oryg. łac., AP Wrocław, Rep. 132, Pfarrkirche zu Löwenberg, nr 4 i 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów