Rozmiar: 15909 bajtów

- 034 -

1355, 7 III, Legnica (Lignitz)

am nehsten Sonnabend vor der Dominicken alss mann singet Oculi

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw der erste ... Herzog in Slezien und Herre zur Liegnitz), stwierdza, że winien jest swojemu kuzynowi Konradowi I, księciu oleśnickiemu (Conraden Herzogen in Slezien und zu der Oelssen), jego synowi Konradowi II (Sune dem Jungen Herzog Conrad), księciu oleśnickiemu, oraz panom Poppen von Hugwicz, Thamen z Chojnowa (Heyne) i Szymonowi von Roraw (Simon) 1000 grzywien z tytułu posagu Agnieszki, córki Kazimierza cieszyńskiego (Herzog Kazimir Herr zu Thesin), a żony Konrada II, księcia oleśnickiego. Wystawca postanawia, iż dług ten ma być spłacany cotygodniowo po 10 grzywien z dochodów kopalni w Mikołajowicach (Niclasdorff) lub z dochodów innych kopalń, począwszy od najbliższego święta św. Jakuba (25 VII), tak długo aż zostanie całkowicie spłacony.

Druk: Siles. rer. script., t. II, s. 122, nr 130; t. III, s. 122, nr 130.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów