Rozmiar: 15909 bajtów

- 035 -

1355, 9 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. secunda post dominicam qua Occuli mei in dei ecclesia decantatur

Henryk de Kalaw (Henricus) w zastępstwie Konrada de Falkinhain (Conradus), starosty wrocławskiego (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Gertruda (Gerdrudis), wdowa po Mikołaju Conczacko (Nycolaus), za zgodą swojego syna Mikołaja (Nicolaus) nadała testamentem swej córce Jadwidze (Heywigis, Hedewygis) i jej spadkobiercom 9 wiardunków i 20 halerzy rocznego czynszu z należących do niej dóbr leżących w posiadłościach dziedzicznych Marcina Conczacko we wsi Święta Katarzyna k. Wrocławia (Sancta Katherina), rezerwując dla siebie dożywotnio prawo swobodnego dysponowania tym czynszem. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnschdorf), Franczko de Somerfelt, Heningus Come, Paweł Dumlosi (Paulus), Heinko z Budziszowa k. Wrocławia (Budysin), Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, Jan z Głubczyc (Johannes de Lubeschicz), notariusz, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 221.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów