Rozmiar: 15909 bajtów

- 040 -

1355, 20 III, Wrocław (Wratislauia)

XIII Kal. Aprilis

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), potwierdza Jankowi (Janko), prepozytowi kościoła Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislauia), 3 dokumenty dotyczące fundacji i uposażenia ołtarzy: 1. Henryk V Żelazny, książę Śląska, pan Głogowa, 1352, 26 VII, por. Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, nr 713; 2. Henryk V Żelazny, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania, 1354, 28 XII, por. jw., nr 1110; 3. Przecław, biskup wrocławski, 1346, 25 VI, por. jw., t. I, Wrocław 1975, nr 479.

Świadkowie: Franciszek (Franciscus), biskup Canticensis, magister Jan de Stachow (Johannes), lekarz, Konrad z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow), Jan (Johannes), Daniel z Niemczy (Nempcz), Albert z Zatora (Albertus de Sator), proboszcz kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu (Wratislauia), Stefan (Stephanus), notariusz biskupi.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 76, nr 73.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów