Rozmiar: 15909 bajtów

- 047 -

1355, 14 IV

fer. 3 ante Viti

Stanisław z Krajkowa k. Wrocławia (Stanislaus de Kraykow) nadał Piotrowi zwanemu Beyer (Petrus) i Rankowi Budissin, mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), 1/4 pola (agrum) w Krajkowie k. Wrocławia (Kraykow).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 490.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów