Rozmiar: 15909 bajtów

- 048 -

1355, 15 IV

fer. quinta post dominicam Quastmodogeniti

enryk de Kalaw (Henricus) w zastępstwie Konrada de Falkinhain (Cunadus), starosty wrocławskiego, stwierdza, że w jego obecności oraz Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryka z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Momsdorf), Hanka de Warmuth (Hanco), Hanka de Schelindorf (Hanco), Hanka Persk (Hanco), Mikołaja ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Hanka Budessin (Hanco) i Henryka de Sittin (Henricus), feudalów i assesorów sądu królewskiego gajonego we Wrocławiu, któremu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budaschwicz), Mikołaj (Nycolaus) za poręczeniem Marcina (Martinus), brata proboszcza w Luchen, został uwolniony od kary za zabójstwo swojego syna. Wystawcy zatwierdzają powyższe postanowienie.

Świadkowie: w.w. osoby oraz Jan z Głubczyc (Johannes de Lubeschicz) w zastępstwie Dythmara de Meckebach (Dythmarus), kanonika i kanclerza księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., Rep. 16 sygn. 2 A, s. 221.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów