Rozmiar: 15909 bajtów

- 049 -

1355, 18 IV, Wrocław

XIV Kal. Maii

Wilhelm (Wilhelmus), opat premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia), stwierdza, że brat Jan Schonhals (Johannes), proboszcz w Sobocisku k. Oławy (Czobczicz), oświadczył publicznie, iż jego siostra Katarzyna (Katharina), wdowa po Hermanie Schonhals (Hermmanus), zapłaciła klasztorowi Św. Wincentego 37 grzywien, które była winna z tytułu patronatu. Sumę tę opat kwituje w imieniu swoim i klasztoru.

Świadkowie: Jan (Johannes), zastępca przeora, Marek (Marcus), prepozyt, Stanisław (Stanislaus), kapelan, Mikołaj z Lubina (Nicolaus de Lubbyn), Henryk zwany Schonhals (Henricus), Mikołaj Waldow (Nicolaus), Heynikonus Steffanshayn.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 58, nr 47.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów