Rozmiar: 15909 bajtów

- 058 -

1355, 30 IV

an deme nesten Donrstage vor Walpurgis

Rajcy wrocławscy (Bresslow) stwierdzają, iż na polecenie cesarza Karola IV (Karl Romischen Keyzirs) wyrażają zgodę na pozostanie w mieście Wrocławiu przez okres 3 lat Żyda Jakuba z Nysy (Jacobe von der Nysse) oraz jego rodziny pod warunkiem uiszczania na rzecz w.w. rady i cesarza 15 grzywien rocznego czynszu. Zgadzają się także na sprzedaż przez niego domu w ciągu pół roku. Jeżeli Jakub nie dokona tej sprzedaży w oznaczonym czasie, wówczas dom ten ma stać się własnością miasta Wrocławia.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5 A, s. 58.
Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 61, nr 17.
Regest: RBM, VI, 1, s. 17, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów