Rozmiar: 15909 bajtów

- 060 -

1355, 5 V Wrocław (Wratislauia)

III Non. May

Rupertus, syn rycerza Ulryka Schoff (Ulricus), stwierdza w imieniu swojego ojca, że otrzymał od kapituły wrocławskiej (Wratislauiensis) za pośrednictwem kanonika Piotra z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina) 68 grzywien za posiadłość Zwrócona k. Ząbkowic Śl. (Proczan). Kwotę tę otrzymał Rupertus częściowo w domu wymienionego Piotra, a częściowo w domu mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis) Jana Senitz (Johannes).

Kopia: łac., AA Wrocław, Liber Niger, s. 72v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów