Rozmiar: 15909 bajtów

- 063 -

1355, 8 V, Legnica

am Tage Stanislai

Wacław I, książę Śląska, pan Legnicy, zezwala miastu Złotoryi pobierać podatki również od tych, którzy mieszkają poza obszarem 100 łanów należących do miasta.

Świadkowie: Gauwin, rycerz, Henryk de Landiscrone, Fryderyk de Landiscrone, Stefan Trache, Ulryk von Gynteyh (Ulrich), Niezsche Beyir oraz Seidel, pisarz i sędzia dworski.


Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 132 a, Dep. Goldberg, nr 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów