Rozmiar: 15909 bajtów

- 066 -

1355, 12 V, Piza (Pisa, Włochy)

VIII indictione, IV Id. Maii

Innocenty VI (Innocentius), papież, potwierdza Karolowi IV, cesarzowi (Karolus IV Romanorum Imperator e Boemie rex), jego prośbę, aby biskupstwo wrocławskie (Wratislauiensi) uwolnić od zależności wobec metropolii gnieźnieńskiej (Gnecnensis), a poddać je metropolii praskiej (Pragensis). Cesarz Karol IV oświadcza również, że otrzymał od papieża Klemensa VI (Clemens) list zaopatrzny w bullę papieską, który dotyczy m. in. pobierania świętopietrza na Śląsku (Slezia).

Świadkowie: Markwardus, biskup Augustensis (Marquardus), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomucensis), Mikołaj, książę opawski (Nicolaus dux Oppaviae), Jan, burgrabia norymberski (Johannes Nurembergensis), Busco de Wilhartiz, komornik cesarski, oraz Angelus (olim ser Pecorari), notariusz de Aretio, sędzia papieski i notariusz publiczny.


Druk: RBM, t. VI, l, s. 22-23, nr 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów