Rozmiar: 15909 bajtów

- 067 -

1355, 13 V, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Ascensionis Domini

Henryk Calow (Henricus) w zastępstwie starosty wrocławskiego stwierdza, że Henko Qualusch sprzedał Heinkowi Marschalk (Heinko) 2 grzywny rocznego czynszu ze swojego folwarku w Kadłubie k. Środy Śl. (Kadlow).

Regest: AP Wrociaw, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 419.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów