Rozmiar: 15909 bajtów

- 069 -

1355, 15 V, Świdnica (Swydnicz)

in dem nehesten Vritage noch unseres herren ufwart

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... in Slezien ... von Firstinberg und czur Swydnicz), zawiadamia, że Cuneman, Apecz i Clawys (Clawis) bracia von Sidlicz sprzedali połowę wsi Snowidza k. Jawora (Hertwigiswalde) Petschen Uyow, mieszczaninowi z Legnicy (Legnicz), i jego spadkobiercom ze wszystkimi prawami i obciążeniami.

Świadkowie: Nickel von Sidlicz, Ticzman Buch, Menczel z Niebełczyc k. Bolesławca (Nebilschicz), Nickil z Rybnika (von der Ribnicz), Ducherich von Predil, Herman Spanzeil, Cunczelinus, pisarz krajowy, oraz Aleksy (Alexius), pisarz dworski, któremu polecono opracować i spisać niniejszy dokument we wsi Burschow.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Archiwum Schaffgotschów, Dokumenty Fach., XXVIII, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów