Rozmiar: 15909 bajtów

- 070 -

1355, 20 V, Wrocław (Wratislauia)

quarta fer. proxima ante diem Pentecostes

Henryk zwany Colwicz (Henricus), mistrz szpitali Krzyżowców z Gwiazdą we Wrocławiu (Vratislauia) oraz Ziębicach (Munstirberg), stwierdza, że Konrad zwany Slegil (Conradus), komendator szpitala Krzyżowców w Ziębicach (Munsterbergensis), za zgodą konwentu sprzedał za 24 grzywny Mikołajowi Institori (Nicolaus) oraz jego żonie Celinie (Cela), mieszczanom ziębickim (Munsterberg), posiadłość położoną w pobliżu lasu, przy granicy pól chłopów z Biernacic k. Ząbkowic Śl. (Bernhardiyilla) rozciągającą się aż do granicy folwarku zwanego „quatuor curiarum" i do dóbr zwanych „Schitte", należących do wystawcy, wraz z wolnym dojazdem do tej posiadłości oraz prawem alienacji, pod warunkiem uiszczania przez nabywców 1 grzywny czynszu rocznie na rzecz wystawcy. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż, rezerwując prawo do zastawu.

Świadkowie: Jan, przeor wrocławski (Johannes ... Wratislauiensis), Jan Colwicz (Johannes), Mikołaj de Rossalicz (Nicolaus), Jan z Nowego Miasta we Wrocławiu (Johannes de Noua Civitate), Mikołaj (Nicolaus), klucznik, Mikołaj (Nicolaus), kucharz klasztorny, Heniko Scybario.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 913 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów