Rozmiar: 15909 bajtów

- 071 -

1355, 2 VI, Wrocław (Wratislauia)

in die beatorum Petri Martirum Marci et Marcelliani

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Anna zwana Kusfeldin oraz jej synowie: Mikołaj (Nicolaus), joannita, i Andrzej (Andreas), sprzedali za 16 grzywien Janowi zwanemu z Drezna (Johannes dictus de Dresden), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu z prawem odkupu za tę samą cenę z dóbr w Piotrowiczkach k. Trzebnicy (Petirwicz). W wypadku nieuiszczania owego czynszu nabywca ma prawo wziąć w zastaw w.w. dobra. Jednocześnie Jan nadaje nowo nabyty czynsz dożywotnio swej córce Annie (Anna), żonie Helimbolda (Helimboldus). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk Calow (Henricus), Herman Puregravii (Hermannus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Henryk de Sittin (Henricus), Hanko Budessin, Hanko Blanken - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckcbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 234.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów