Rozmiar: 15909 bajtów

- 074 -

1355-1360, 9 VI, Wrocław (Wratislauia)

V Id. Junii

Przecław, biskup wrocławski, stwierdza, że Mikołaj Cromer, burmistrz miasta Lubina, sprzedał w imieniu tego miasta czynsz w wysokości 10 grzywien mistrzowi Mikołajowi i całemu konwentowi klasztoru Św. Macieja we Wrocławiu.

Oryg.: łac. (fragment), AP Wrocław, Rep. 66, nr 194 a Regest: tamże. Repertorium, Rep. 66, t. I, s. 3645-3646.

Ponieważ zachował się tylko mały fragment niniejszego dokumentu, datę i regest ustalono na podstawie w.w. inwentarza.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów