Rozmiar: 15909 bajtów

- 075 -

1355, 9 VI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia post diem st. Vincentii

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Peczko Pastericz, mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał za 32 grzywny Janowi Flamingi (Johannes), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 9 część folwarku w Sulimowie k. Wrocławia (Sylmenow) stanowiącą 10 łanów wraz ze wszystkimi przynależnościami, w tym z rybnikiem w Siechnicy k. Wrocławia (Czchenicz), dochodami i prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż (por. nr 77).

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Hanko Warmuth, Mikołaj de Rasslowicz (Nicolaus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachewicz), Henryk de Sittin (Henricus) i Hainko Budessin - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 229; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 25,. s. 99v.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2600.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów