Rozmiar: 15909 bajtów

- 076 -

1355, 9 VI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia ante diem bt. Viti

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Stanisław z Krajkowa k. Wrocławia (Stanislaus de Craicaw) oraz jego synowie Jan (Johannes) i Nycuscho sprzedali za 8 grzywien wolną ćwiartkę pól leżących w Krajkowie k. Wrocławia (Craicaw) ze wszystkimi dochodami oraz prawami, w tym z prawem alienacji, Piotrowi zwanemu Beygir (Petrus) i Hankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses).

Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 245-246.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów