Rozmiar: 15909 bajtów

- 077 -

1355, 9 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

proxima fer. tercia post diem sti Vincentii

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wrat[islauiensis]), stwierdza, że w jego obecności Peczko Pasteritz, mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]), sprzedał za 32 grzywny Janowi Flamingi (Johannes), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 9 część folwarku wielkości 10 łanów w Sulimowie k. Wrocławia (Sylmenow) ze wszystkimi przynależnościami, w tym dworzyszcze, a także rybnik w Siechnicy k. Wrocławia (Czechnitz), wraz ze wszystkimi dochodami, z prawem alienacji, wolne od obciążeń, oraz wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż (por. nr 75).

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smoltz), Hanko de Warmuth, Mikołaj de Rolawitz (Nicolaus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwitz), Henryk de Sittin (Henricus), Hanko Budessin, feudałowie, i Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Transumpt: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 946.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów