Rozmiar: 15909 bajtów

- 078 -

1355, 14 VI, Trzebnica (Trebnicz)

XVIII Kal. Julii

Agnieszka (Agneta), opatka klasztoru Cystersek w Trzebnicy (Trebniczensis), i reprezentujący jej interesy Jan (Johannes), prepozyt, Mikołaj, wójt dziedziczny średzki (Nicolaus ... Nouiforensis), i Jan Conoplath (Johannes), notariusz kapituły wrocławskiej, z jednej strony oraz Albert z Kwietna k. Środy Śl. (Albertus de Blumenrode) z drugiej stwierdzają, iż zawarli ugodę w sprawie praw do sołectwa w Brodnic k. Środy Śl. (Breythenow), a mianowicie w.w. Albert zrzeka się na rzecz opatki sołectwa z przyległością popularnie zwaną „Wyldhube", a Agnieszka zrzeka się na rzecz Alberta i jego następców 3/4 pola położonego w tejże wsi, które uprawia Hatkonus, ze wszystkimi prawami i dochodami, wolne od wszelkich obciążeń.

Świadkowie: Filip (Philippus), przeor, Jan (Johannes), szafarz klasztorny, Jan (Johannes), zastępca szafarza, Mikołaj Tarchala (Nicolaus), doradca klasztorny, Henryk, sołtys z Bukowic k. Trzebnicy (Henricus ... in Vrowenwalde). Datum per manus Mikołaja (Nicolaus), pisarza klasztornego, qui presencia habuit in comisso.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 210.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów