Rozmiar: 15909 bajtów

- 080 -

1355, 17 VI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem Viti et Modesti

Konrad de Falkinhain stwierdza, że w jego obecności oraz Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryka de Kalow (Henricus), Henryka z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Hanka Warmuth (Hanko), Hanka Budessin (Hanko), Henryka de Sittin (Henricus), feudałów, sędziów i assesorów królewskiego sądu gajonego, któremu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Herbordus de Budaschwicz), stawił się Marcin, brat proboszcza z Lutyni k. Środy Śl. (Martinus ... de Luthen), z oświadczeniem o oddalenie i uwolnienie od podejrzeń popularnie zwanych „Volleyst" Hanka, syna Pawła Dumelosi (Hanko filius Pauli Dumelosi), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), o zabójstwo jego syna w Kuźnikach k. Wrocławia (Smedefeld). Wystawca zatwierdza to oświadczenie.

Świadkowie: w.w. osoby występujące w dokumencie i Dythmarus, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac.. Rep. 16, sygo. 2 A, s. 241.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów