Rozmiar: 15909 bajtów

- 082 -

1355, 22 VI, Wiedeń (Wienn)

indictione VIII, die XXII Mense Junii. Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Innocencii divina providencia pape VI predicti Anno tercio

Ulryk (Vlricus), kanonik Brixen (Bressanone we Włoszech) i oficjał Padwy we Włoszech (Pataviensis), rozstrzygający w imieniu papieża Innocentego VI (Innocencius papa VI) spór między Mikołajem z Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Frankenstein), kanonikiem wrocławskim (Wratislauiensis), a Mikołajem de Swabenicz (Nicolaus), klerykiem ołomunieckim (Olomucensis), o parafię Auspecz w diecezji ołomunieckiej (Olomucensis) nakazuje zapłacić Mikołajowi de Languelt (Nicolaus), pełnomocnikowi Mikołaja z Ząbkowic Śl. 100 florenów w złocie.

Świadkowie: Jan z Saksonii, kanonik kołobrzeski i kamieński (Johannes de Saxonia ... Colbergensis et Caminensis), Jan, proboszcz w Potinstein (Johannes), Jan zwany Bergawer (Johannes), kleryk, Fryderyk zwany Gresil (Fridericus), prezbiter w Padwie (Patauiensis), Jan de Gotow (Johannes), prezbiter moguncki (Mogutinensis), i Piotr, syn Alberta z Wiednia (Petrus quondam Alberti de Wienna), kleryk w Padwie (Patauiensis), notariusz publiczny, który spisał ten dokument na polecenie Ulryka, oficjała w Padwie (Ulricus ... curie Patauiensis).


Druk: CDM, t. VIII, s. 243-244, nr 304.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów