Rozmiar: 15909 bajtów

- 083 -

1355, 26 VI, Wrocław

an deme Vrythage nach Johannis

Ławnicy wrocławscy (Bressiaw): Piotr von Richinbach (Peter), Mikołaj z Lwówka Śl. (Niclose von Lemberg), Jakub z Opola (Jacob von Opol), Hensiln z Nysy (Nysse), Mikołaj z Krakowa (Nickiln von Crocow), Rudiger Steinkeler, Pecze Beyir, Paweł Vleischow (Paueln), Henlin z Głogowa (Głogów), Arnold Vschusil (Arnoldus), Hanken Grybian, na posiedzeniu sądu gajonego, któremu przewodniczył Pecze Swarcze, stwierdzają, że Katarzyna (Katherina) Durrindorfinne, matka Mikołaja Durrindorf (Nickil), kupiła dożywotnio 5 grzywien rocznego czynszu z 3 jatek położonych przy ul. Odrzańskiej (Odirgasse) we Wrocławiu.

Dwie pieczęcie ławników wrocławskich.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1355, 26 VI Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów