Rozmiar: 15909 bajtów

- 085 -

1355, 30 VI Avinion

II Kal. Julii, Anno tertio

Innocenty VI, papież, poleca biskupowi Schwerina (Zwerinensis), aby wpłynął na tok procesu wytoczonego przez biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis) kapitule kościoła NMarii Panny w Szczecinie (Stettyn), w diecezji kamieńskiej (Caminensis).

Regest: VMPL, t. I, s. 565.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów