Rozmiar: 15909 bajtów

- 086 -

1355, 1 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post festum st. Johannis Baptiste

Brat Jan (Johannes) z klasztoru Kanoników Regularnych, prepozyt szpitala Św. Ducha we Wrocławiu (Wratislauia), stwierdza, że Jan de Muro (Johannes), mieszczanin średzki (Noviforensis), nadał dochody, jakie miał z folwarku Unarkowice k. Środy Śl. (Quarkewicz) swojemu zięciowi Lutoldowi (Lutoldus) oraz jego żonie Katarzynie (Katharina) i ich następcom z wyjątkiem 6 grzywien czynszu rocznie, które posiada z tego folwarku wystawca.

Świadkowie: Henryk Hellinboldus (Henricus), Jan Polak (Johannes Polonus) oraz Piotr Olavia (Petrus), notariusz m. Wrocławia.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1355, 1 VII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów