Rozmiar: 15909 bajtów

- 088 -

1355, 2 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

die b. Processi et Marciniani

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Kath[erina] ducissa Slezie et domina Bregensis), stwierdza, że w jej obecności Szymon z Godziszowa k. Oławy (Symon de Rorow, Borow) i jego żona Zofia (Sophia) sprzedali Hankowi z Krakowa (Hanco de Cracouia) 6 grzywien czynszu ze wsi Sulęcin k. Oławy (Czwlenczin) z prawem alienacji i innymi prawami. Jeżeli zajdą przeszkody w pobieraniu tego czynszu, wówczas nabywcy mają prawo pobierać czynsz tej samej wysokości ze wsi i folwarku Godziszów k. Oławy (Rorow). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 87: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów