Rozmiar: 15909 bajtów

- 091 -

1355, 8 VII, Wrocław

in die Kyliani et sociorum

Rajcy m. Wrocławia (Wratislauia) stwierdzają że sprzedali Agnieszce Munczmeysterynne 5 grzywien rocznego czynszu za 50 grzywien z dochodów miejskich z zastrzeżeniem prawa odkupu po upływie 6 lat.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 2-3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów