Rozmiar: 15909 bajtów

- 092 -

1355, 12 VII

in vigilia Margarete

Rajcy m. Wrocławia (Wratislauia), sprzedają Katarzynie, wdowie po Gunczelinie z Suszki k. Ząbkowic Śl. (Katherina ... Gunczelinus de Durendorf), 8 grzywien rocznego czynszu za 80 grzywien, z prawem odkupu po upływie 6 lat.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów