Rozmiar: 15909 bajtów

- 094 -

1355, po 13 VII

post Margarethe

Hanko, wójt dziedziczny w Świdnicy (Swidniczensis), oraz ławnicy świdniccy: Peczo Kynsberg, Peczo Binger, Peczo Koler, Jan Robe (Johannes), Hanko Kolndorf, Mikołaj Schonekorn (Nicolaus) i Peczo Stregon, stwierdzili, że w ich obecności, piekarz Tylusch sprzedał Mikołajowi (Nicolaus), synowi Petzkow, ławę chlebową.

Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dokumenty Precentury świdnickiej, transumpt z r. 1403 po 18 VI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów