Rozmiar: 15909 bajtów

- 103 -

1355, 26 VII, Ząbkowice (Franckenstein)

die b. Anne Martiris

Jan zwany Sekill (Johannes), rycerz, i rada miejska Ząbkowic Śl. (Frankenstein) zwracają się do cesarza Karola IV (Carolus imperator Romanorum et Bohemiae rex) o zatwierdzenie dokumentu, w którym w.w. Jan sprzedał w obecności cesarza Karola IV, rycerzowi Stefanowi de Richenbach (Stephanus) dochody z sądownictwa dziedzicznego w okręgu i mieście Ząbkowicach Śl., do którego należą: dwór k. zamku w Ząbkowicach Śl. (Frankenstein), dochody w wysokości 1/3 z sądownictwa, 2 młyny położone przy targu w Ząbkowicach Śl., z których jeden nazywa się Spettilmohle, a drugi Lochmohle, wraz ze wszystkimi dochodami i przynależnościami, lasy i nieużytki położone k. magna Hartta, 20 ław chlebowych, 20 ław mięsnych, 20 ław obuwniczych, 6 grzywien dochodu ze sprzedaży mięsa, który popularnie nazywa się Kuttelzins, 3 grzywny z 2 łaźni, 1 grzywna dziedzicznego czynszu rocznego, 3 wiardunki rocznego czynszu z 2 ogrodów położonych w pobliżu miasta, 8 miar owsa rocznie z pól w Pilcz, dochód tytułem służby konnej z folwarku Dzbanów k. Ząbkowic Śl. (Banow) z zastrzeżeniem prawa odkupu.

Druk: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach in Schlesien, t. I, s. 37, nr 175.
Ekscerpt: RBM, VI/1, s. 49, nr 83.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów